Privaatsuspoliitika

Klientide isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele. Käesolevas dokumendis sätestatu ja Trileviku toodete turustamisel tekkivad õigussuhted lähtuvad Eesti Vabariigi seadustest.